MDC logo_mdc+waves.jpg

MARITIME DEVELOPMENT CENTER

Maritime Development Center (MDC) driver et fællessekretariat med i alt seks foreninger inden for maritim samt transport og logistik. MDC har erfaring indenfor håndtering og administration af socialfondsprojekter, facilitering af maritim viden og knowhow, netværksarbejde, koordinering samt afholdelse af konferencer. Derudover har MDC et tæt samarbejde med hele den maritime sektor på tværs, som har medført et stort og bredt funderet kendskab og viden om de forhold og udfordringer, som den maritime sektor står over for, og hvordan man søger at løse dem. Denne viden og erfaring viderebringes til Fremtidens Maritime Håndværker, hvor MDC vil stå for at administrere projektet.

 

DANSKE MARITIME

Danske Maritime er brancheforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes opgave at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Foreningen blandt andet ved aktivt at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri. Danske Maritime skal i projektet dels varetage analysearbejdet i projektets startfase og dels skal de arbejde med at øge antallet af praktikpladser. Dette er især relevant for Danske Maritime idet deres medlemmer i høj grad er virksomheder, der kan skabe flere praktikpladser.

 

 

TEC

TEC er sammen med NEXT - Uddannelse København de største skoler i København. TEC har syv forskellige indgange til erhvervsuddannelser med over 30 hovedforløb, herunder EUX. TEC's fokus er at undervisningen skal være tilrettelagt i samarbejde med erhvervslivet, således at de afspejler erhvervets krav om kompetencer. Skolen har cirka 4.000 årselever. TEC er en central partner idet de står for en stor del af erhvervsuddannelserne i København.

 

 

NEXT - UDDANNELSE KØBENHAVN

NEXT – Uddannelse København blev dannet 1. januar 2016 som en fusion mellem KTS og CPH WEST. Skolen udbyder 10.-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. NEXT – Uddannelse København er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i Storkøbenhavn. 

NEXT – Uddannelse København er en central partner i projektet, idet de i høj grad bidrager til at indfri projektets målsætninger om maritime kompetencer på erhvervsskolerne. Skolen vil deltage i en række af projektets aktiviteter, i særdeleshed ved at udvikle nye uddannelsesforløb, skabe praktikpladser samt bidrage til at potentielle erhvervsskoleelever bliver informeret om deres muligheder på erhvervsskolerne.  

 

KEA

Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det er muligt at læse videre fra en erhvervsuddannelse på KEA, hvorfor en stor andel af de studerende er tidligere erhvervsuddannede. I projektet vil KEA blandt andet arbejde tæt sammen med erhvervsskolerne om maritimt tonede uddannelsesforløb og talentudvikling.

 

SIMAC

På SIMAC uddannes maskinmestre, skibsførere og skibsofficerer på professionsbachelorniveau. SIMAC er Danmarks stærkeste maritime uddannelsescenter og den største leverandør af skibsofficerer til Det Blå Danmark. Skolens kerneydelse er således talentudvikling til en fortsat vækst i den danske maritime klynge, og det er derfor væsentligt for SIMAC og for projektet, at indgå med den volumen SIMAC har af kompetente medarbejdere, studerende og dimittender.