Maskinmesteruddannelsen: Gode jobmuligheder og høj løn

Foto: Morten Holtum

Foto: Morten Holtum

Maskinmesteruddannelsen er begyndt at få langt højere interesse. Årsagerne til dette er blandt andet lav arbejdsløshed samt mulighed for en høj løn. Derudover er det en spændende uddannelse, der både kombinerer viden og praktisk erfaring.

Stor efterspørgsel på maskinmestre

I januar 2014 havde maskinmesteruddannelsen en rekordhøj ansøgning på vinteroptaget på Maskinmesterskolen i København. Flere er begyndt at få øje på uddannelsen, som også har mange gode fordele. Ledigheden er lav og fremtidsmulighederne er mange – blandt andet kan du opleve verden. Trods den høje interesse for uddannelsen, er der dog stadig en stor efterspørgsel på maskinmestre i erhvervslivet.

En af de mange fordele er, at man som maskinmester tjener en god løn. Uddannelsen er, hvad man kalder en mellemlang videregående uddannelse eller en professionsbachelor. En undersøgelse fra 2013 viser at maskinmestre i gennemsnit tjener ca. 41.000 kr. i måneden. Arbejder man i stedet på skibe eller i offshore branchen er lønnen en del højere. Her tjener man ca. 68.000 kr. om måneden i bruttoløn, hvilket næsten er det samme som grundlønnen for en ledende overlæge.

Uddannelse med viden og praktisk erfaring

Under uddannelsen får du også mulighed for at få en masse spændende og alsidige fag. Maskinmesteruddannelsen har både tekniske fag, fag i ledelse mens du også får mulighed for at komme ud og få praktisk erfaring. Det giver dig muligheden for at prøve kræfter i en virksomhed. Her kan du arbejde til lands eller hos et af rederierne, så du får mulighed for at opleve, hvordan det er at arbejde ombord på et skib.

Der er flere måder at begynde på maskinmesteruddannelsen. Du kan blandt andet begynde direkte efter folkeskolen. Desuden har du mulighed for at tage det som en videregående uddannelse efter industriteknikeruddannelsen på Københavns Tekniske Skole.

LÆS OGSÅ: ”Fem hurtige om industriteknikeruddannelsen”.

Kilder:

http://www.soefart.dk/?art=3934

http://shippingwatch.dk/Rederier/article6369073.ece