Nyt

Nyt fra Fremtidens Maritime Håndværker

EZ_07-10-15_Fremtidens Maritime Handvrker_0024.jpg

Analyse

Projekt ”Fremtidens Maritime Håndværker” er i samarbejde med Oxford Research i gang med en analyse af kompetencebehovet og praktikpladssituationen i den Tekniske Maritime Industri, samt service delen i det Maritime Danmark. Desuden vil analysen afdække, hvad en maritim håndværker er.

Dette skal bruges til at målrette indsatsen i projektet, så vi bedst muligt kan opnå vores mål om at tiltrække flere og bedre elever til den maritime industri, og give uddannelserne et blåt aftryk, der matcher de kompetencer, der efterspørges.

Derfor vil flere af vores medlemmer inden for disse kategorier blive kontaktet af Oxford Research med henblik på at deltage i interview eller udfyldelse af spørgeskema. Vi håber at vores medlemmer vil være behjælpelige med at deltage i disse interviews og spørgeskema undersøgelser, således at analysen får et så korrekt resultat som muligt.

Innovationscamp 

Projekt ”Fremtidens Maritime Håndværker” afholder innovationscamp under folkemødet på Bornholm. Campen løber fra d. 13 – 17 juni, og involverer flere af landets erhvervsskoler. Temaet for campen er fundet med hjælp fra den maritime branche, og virksomhedspanelet består blandt andet af repræsentanter fra den maritime industri. Formålet med campen er, at eleverne samarbejder tværfagligt omkring det tema, som eleverne bliver præsenteret for på åbningsdagen. Scenariet tager udgangspunkt i flygtningesituationen i Europa, hvor eleverne skal innovere på velfærdsteknologiske løsninger med et maritimt islæt.