Kom og få indflydelse på analyse i FMH

Vi er i Fremtidens Maritime Håndværker i øjeblikket i gang med at udarbejde en vigtig og spændende analyse i samarbejde med Oxford Research. Analysen nærmer sig nu afslutningen. Partnere og interessenter i projektet er derfor blevet inviteret til workshop, for at komme med kommentarer til analysen og få indflydelse på det endelige resultat. Workshoppen finder sted den 15. august 2016.

Formålet med analysen

Først og fremmest har analysen til formål at lave en kortlægning af den maritime industri og servicevirksomhed. Desuden skal analysen undersøge, hvilke kompetencer den maritime industri og servicevirksomhed efterspørger hos elever og lærlinge fra erhvervsskolerne. Dette vil blandt andet skabe et indblik i, hvordan erhvervsuddannelserne bedre kan målrettes til det maritime erhverv.

Da et af målene for projektet også er at oprette 200 flere praktikpladser hos den maritime industri og servicevirksomhed, vil analysen undersøge praktikpladssituationen og den maritime industri og servicevirksomheds syn på, hvad en maritim håndværker er og hvad en maritim håndværker skal have af særlige kompetencer.

Workshop hos M/S Museet for Søfart

Til workshoppen vil Oxford Research præsentere det første udkast til den endelige rapport. Deltagerne af workshoppen vil få mulighed for at komme med kommentarer og udtalelser omkring resultater og problemstillinger, der præsenteres til workshoppen. Det er derfor en stor mulighed for at kunne få indflydelse på den endelige rapport.