Fremtidens Maritime Håndværker skal skaffe flere unge til de tekniske og maritime fag

Under årets Danish Maritime Fair, som i år fandt sted i Lokomotivværkstedet i København, søsatte Europas Maritime Udviklingscenter projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” med støtte fra Vækstforum Hovedstaden. Anledningen er blandt andet, at både branche, uddannelser og myndigheder er enige om, at der er behov for at tilpasse og forny de maritime erhvervsuddannelser. Virksomhederne må nemlig ofte takke nej til ordrer som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Problemet skal blandt andet løses ved at udbrede kendskabet til jobmulighederne i den maritime branche, så optaget øges, og virksomhederne rustes til at følge med den stigende efterspørgsel. Desuden skal uddannelserne skærpe kravene til de studerende, så kompetenceniveauet forbedres og kan matche kravene i branchen.

Ukendte karrieremuligheder

Jette Mølholm er med i den styregruppe, der står bag projektet. Hun er programchef for KEA Teknik, og hun mener, at den største udfordring er, at mange unge ikke kender til de gode karrieremuligheder, som branchen kan tilbyde.

Jette-Mølholm_1-1170x731.jpg

”De unge kan ikke se sig selv i Det Blå Danmark, og mange er heller ikke opmærksomme på, at arbejde i den maritime industri ikke nødvendigvis skal foregå om bord på et skib. De ved ikke, at der også er masser af arbejde på land,” siger Jette Mølholm til Søfart.

Hun peger på, at erhvervsuddannelserne har svært ved at tiltrække de unge på grund af et imageproblem. Hun bakkes op af Danske Maritime, som mener, at de unge mangler viden om karrieremulighederne.

En mulig løsning er at oplyse de unge om, at den maritime industri er i kraftig vækst. Blandt andet er retrofitting og vedligehold et stort set ukendt vækstmarked, og ifølge Danske Maritimes administrerende direktør, Jenny Braat, skal branche, uddannelser og myndigheder handle nu, hvis man skal undgå mangel på arbejdskraft i en nær fremtid.

EZ_07-10-15_Fremtidens-Maritime-Handvrker_0162-1170x731.jpg

Flere unge på erhvervsuddannelserne

Region Hovedstaden samarbejder med virksomhederne og uddannelserne om tiltag, der skal øge optaget på de relevante tekniske uddannelser. Det sker i samarbejde med blandt andet Dansk Metal, Danske Maritime og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Dansk Metal mener, at der allerede nu skal sættes ind mod mangel på dygtige metalarbejdere. Det skal blandt andet ske ved at skabe flere praktikpladser og øget samarbejde mellem brancheforening og uddannelser, så uddannelserne bliver mere tidssvarende.

Virksomheden Man Diesel & Turbo ønsker at optage flere unge studerende til den martime branche.

EZ_07-10-15_Fremtidens-Maritime-Handvrker_0260-1170x731.jpg

Men ifølge direktør Poul Knudsgaard er problemet, at der både er mangel på praktikpladser og unge, som vil i praktik. Poul Knudsgaard mener, at lærlingeuddannelsens image skal styrkes ved at tale med forældrene, så man åbner de unges øjne for, at de maritime fag er andet end værftslukninger og håbløshed. Poul Knudsgaard foreslår også jobrotation af skibsmontører rundt om i landet.

publiceret d. 7. oktober 2015 kilde: http://www.soefart.dk/?art=7243