BUM 2018

FMH lage turen forbi BUM, aka. Bornholms Uddannelsesmesse, hvor vi stod klar til at fortælle messens 2500 børn, unge og forældre om en mulighed for en maritim karriere.

BUM er et led i Uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på Uddannelse og Job. Idéen er, at alle 7. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med Uddannelse- og Jobrelaterede emner i den uge. BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 7. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.

For at give de deltagende et indblik flere maritime uddannelser, stod FMH klar med en række VR videoer, der viser en dagligdag hos industriteknikker, smed og automatikteknikker.

Der var stor interesse blandt messens besøgende, og FMH vil takke for de mange besøgende, samt til de lokale kræfter fra Bornholm der hjalp til at bemande standen.

Du kan læse mere om Bornholms Uddannelsesmesse her