11 lærere og virksomhedskonsulenter var på besøg hos ABB Marine for at få faglig opdatering og inspiration til maritime undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne

Besøget handlede om digitale og automationssystemer på skibe.  Formålet var give lærere og konsulenter baggrundsviden og inspiration til maritime toninger af undervisningsforløb, samt netværke med virksomheden og de andre lærere. For ABB var besøget en god mulighed for at for give input til uddannelsernes indhold og vise skolerne hvilke produkter og services de leverer til den maritime branche.

Stine Brynskov, projektkoordinator i Fremtidens Maritime Håndværker, TEC: ”Der har været maritim begejstring her fra TEC – rigtigt gode tilbagemeldinger efter besøget hos ABB. Det var lige i øjet, hvad de havde brug for – super indsigt i moderne automatikvirkelighed”

Virksomhedskonsulent Alex M. Brun, TEC:

”Vores vigtigste mission er at få vores unge mennesker til at interessere sig for den maritime industri, så vi leder efter cases fra den virkelige verden, som vi kan tage med ind på skolen, så eleverne kan møde den virkelige verden”

Maritim lærlinge- og uddannelseskoordinator i Fremtidens Maritime Håndværker/Danske Maritime, Jo Dietrich:

”Besøget styrker samarbejde mellem uddannelser og virksomheder til gavn for begge parter – lærerne får opdateret deres viden til gavn for eleverne og kan give elever kendskab til jobmuligheder i den maritime industri, og ABB får vist sig for fremtidens medarbejdere og kan præge dagsordenen i uddannelserne”. 

Besøget er arrangeret i regi af projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” i samarbejde med ABB.

20170822_103342.jpg
20170822_115917.jpg