Innovation Camp 2017 siger tak for i år

I fem dage har syv hold arbejdet hårdt for at finde den bedste løsning til årets brændende platform: "Hvordan kan skibet genanvendes frem for at hugge det op?". De 37 erhvervsskoleelever, der alle er i gang med deres hovedforløb, ankom til Bornholm i mandag, blev klædt på til opgaven med en rundvisning af den nautiske inspektør og rederiinspektøren på BornholmerFærgen M/F Povl Anker.

Blot et døgn senere præsenterede holdende "rå-ideér" for dommerpanelet, der gav deres mening og feedback, og eleverne kunne fortsætte deres arbejde de næste to dage (og meget af nætterne) ud fra disse pejlemærker.

Fredag var tiden endelig inde til at hvert hold kunne præsentere deres idé for et dommerpanel bestående af kapaciteter fra erhvervslivet, skoleverden samt Dansk Metal. Eleverne har i høj grad fundet kreativiteten frem, og løsningsforslagene strækker sig til alt fra at skiber skal bruges som mobilt kompetencecenter til brug i U-lande til at det skal bruges som maritim højskole eller som et alternativt messecenter.

Holdet der vandt dommernes hjerter præsenterede et forslag om at ombygge M/F Povl Anker til en maritim højskole (uddannelsescenter), hvor elever kan uddanne sig indenfor de fag, der finder anvendelse i den maritime  industri ligesom uddannelsen til skibsassistent var inkluderet. Skibet vil skulle sejle fra mandag til fredag hvor undervisningen vil foregå ombord. Skibet, der vil kunne huse 100 elever, vil blive indrettet med værksteder så forskellige discipliner kan læres. Som et led i undervisningen vil eleverne selv skulle stå for en stor del af vedligeholdelse af skibet, dels for at give et meningsfuldt læringsmiljø men også for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede. og det der engang var færgens bildæk vil blive højskolens idrætshal. Ville du være 'up for' et anderledes højskoleophold?

Økonomisk så eleverne, at alle døre på skibet kunne fungere som reklameplads, ligesom statstilskuddet til de enkelte uddannelser skulle suppleres med bevillinger fra fonde samt egenbetaling ligesom på andre højskoler.

Skulle vinderprojektet blive ført ud i livet om ca. 10-15 år, når M/S Povl Anker ikke længere vil skulle sejle, da vil skibet blive Danmarks yngste ”skoleskib”, da det på det tidspunkt kun vil være ca. 40-50 gammelt.