Maritim dag i Svendborg

SIMAC inviterede den 18. maj 2017 erhvervsskoleelever fra TEC og NEXT til en maritim dag i Svendborg.

Dagen startede med at eleverne blev introduceret for teori omkring hydraulik og dieselmotorer, rundvisning på maskinmesterskolen og værkstederne samt de tilknyttede laboratorier.

Samtidig kunne eleverne i praksis opleve hvad man kan bruge hydraulik til, og maskinmesterskolens B&W dieselmotor blev startet op til ære for deltagerne.

Eleverne blev derefter opdelt i 2 hold som kom i hver deres full-mission skibssimulator, hvor de under vejledning af SIMAC studerende, fik lov at styre forskellige skibe under forskellige forhold, for til sidst at dyste i mod hinanden i en slalom konkurrence i dårligt vejr, hvilket gav en fornemmelse for hvad det vil sige at sejle i hårdt vejr.

Efter frokost blev eleverne introduceret for praktisk sømandskab, hvor blandt andet en frit falds redningsbåd og forskelligt redningsgrej blev gennemgået.

Dagen blev afsluttet med at eleverne blev i ført overlevelsesdragter og hoppede i Svendborg havn, samlet op af hurtiggående MOB-både (Mand Over Bord både), og efterfølgende fik en sejltur i Svendborgsund.

En dag med et spændende program, som med succes introducerede erhvervsskoleeleverne for nogle af de ting som man beskæftiger sig med i det maritime. Samtidig fik de et indblik i hvad det vil sige at læse til maskinmester eller skibsfører, og en bedre forståelse for hvad det vil sige at arbejde til søs.

Se billederfra turen her