Tre virksomheder deles om en lærling

Tre industrivirksomheder (MAN Diesel & Turbo i København, DI-Teknik i Køge og DISA Industries A/S i Taastrup) er fra januar 2017 gået sammen om at deles om en elektrikerlærling og har etableret en såkaldt deleordning.

Aftalen forpligter gensidigt virksomheder til at samarbejde om hele uddannelsen, dvs. alle praktikperioder fra start til slut. Således sikres det, at der er styr på uddannelsens indhold og sammenhæng, samtidig med at lærlingen er sikret sin fulde uddannelse.

Lærlingen - Jonas Weinreich - er allerede startet hos MAN Diesel & Turbo, hvor han skal være det første års tid, hvorefter han efter skoleophold, skal videre til DI-Teknik for så af slutte hos DISA Industries A/S. Planen er at få tre lærlinge i rotation på sigt, så alle virksomheder har en lærling på samme tid, men forskudt.

Jeg forventer mig meget af deleordningen – blandt andet at blive lukket positivt ind i erhvervslivet og at blive fagligt udfordret. Det er allerede godt i gang her på MAN Diesel & Turbo, hvor jeg får mange forskellige opgaver, som nogle gange vil være i samarbejde med en af de andre virksomheder i deleordningen”. Jonas Weinreich, lærling på MAN Diesel & Turbo, København.

Selv om MAN Diesel & Turbo og DI-Teknik godt kan uddanne en elektrikerlærling selv, ser man flere fordele i at dele med andre. En delelærling får nemlig:

  • Bredere faglige kompetencer indenfor industrien
  • Kendskab til flere virksomhedskulturer
  • Større netværk blandt lærlinge og medarbejdere
  • Større chance for at opnå kompetencer indenfor sprog, projektledelse, flerkulturel forståelse og internationalt udsyn.

”Med en deleordning, hvor tre virksomheder går sammen, forventer jeg, at vi fx med tre elektrikerlærlinge i en rotationsordning får uddannet flere, end vi ellers ville havde gjort, og at de bliver meget bredere og dygtigere ved at blive udsat for mange andre ting, end de kun ville blive udsat for i én virksomhed”, siger Denni Kragh, ansvarlig for lærlinge på MAN Diesel & Turbo.

Ordningerne faciliteres af Fremtidens Maritime Håndværker/Danske Maritime og MARCOD.

Kilde: Danske Maritime