Virksomheder giver hinanden håndslag på dele-lærlinge

Tre virksomheder går sammen i pilotforsøg om at dele elektrikerlærlinge. Dermed rykker en formaliseret deleordning nærmere

Grundstenen til helt nye praktikforløb, hvor industrivirksomheder går sammen om at dele lærlinge, er netop lagt.

Tre store danske arbejdspladser har givet hinanden håndslag på at etablere et pilotforsøg, der skal skabe en formaliseret deleordning for lærlinge. De tre virksomheder er MAN Diesel & Turbo, DISA Industries A/S og DI-Teknik A/S.

- Vi har både et stort behov for flere og dygtigere lærlinge samt et løbende behov for praktikpladser. Virksomheder kan i dag dele lærlinge, men vi har savnet et formaliseret forløb, hvor det ikke blot handler om at dele lærlingens tid, men mere handler om at udvikle lærlingens færdigheder betydeligt ved at få erfaringer fra flere virksomheder, der naturligt passer ind i og styrker praktikforløbet, siger direktør Lars Peter Olsen, MAN Diesel & Turbo.

Fremtidens Maritime Håndværker

Pilotforsøget er kommet i stand i regi af projektet ’Fremtidens Maritime Håndværker’, hvor en ny maritim lærlingekoordinator hos Danske Maritime, den maritime industris brancheforening, tilbyder at facilitere og drive en deleordning

- Man kan se ordningen som industriens svar på, hvordan man kan løse problemet med manglende praktikpladser og elever, som blev drøftet i forbindelse med trepartsaftalen fra i sommer. Når vi i den maritime industri selv tager initiativet til en ny, formaliseret deleordning, er det både for at gøre det enklere for mindre virksomheder at tage lærlinge ind samt at gøre det muligt at etablere attraktive forløb, der også gerne skulle motivere eksempelvis dygtige elektrikerelever til at vælge den maritime industri, siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Partnerne i projektet ’Fremtidens Maritime Håndværker’ er – foruden Danske Maritime – Europas Maritime Udviklingscenter og en række erhvervsskoler, erhvervsakademier, maskinmesterskoler samt Den Regionale Praktikpladsenhed. ’Fremtidens Maritime Håndværker’ er finansieret af EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

Kilde: Danske Maritime i Søfart 11. november 2016