Brobygningsforløb, med HH FERRIES GROUP besøg, for NEXT elever var en succes!

26 elever fra NEXTs egen 10 klasse i Kastrup, deltog i uge 49 i et brobygningsforløb af en uges varighed på Tuborgvej.

Forløbet havde en maritim toning gennem hele ugen, hvor eleverne om mandagen prøvede kræfter med en drejebænk, hvor de fremstillede en lille mast til et skib. Tirsdag gik turen til HH FERRIES GROUP i Helsingør, hvor de var ombord på færgen Tycho Brahe som sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Eleverne blev delt i 2 hold og var henholdsvis på rundvisning med Kaptajnen Claus på de øvre dæk (enkelte elever prøvede også at sidde i stolen på broen og styre den store færge), mens det andet hold var på rundvisning på de nedre dæk med Maskinmester Jonas, som viste rundt i hele maskinen på færgen.

Onsdag var eleverne tilbage på skolen på Tuborgvej hvor de stiftede bekendtskab til tegne og konstruktions programmet Solid Works, som de arbejdede med hele dagen. Torsdag drog de igen til Helsingør for at se M/S Søfartsmuseum. Fredagen blev brugt til information om den maritime industri og de muligheder der indenfor denne branche.

- Lars Ole Frederiksen, Projektleder Fremtidens Maritime Håndværker NEXT Uddannelser København