'ROV Maker Competition' projektet sat i gang!

Den Danske Maritime Fond har valgt at støtte ROV Maker Competition projektet, som skal skabe opmærksomhed og motivation til maritimt rettede erhvervsuddannelsesforløb og karrierer, ved at udvikle en tilbagevendende ugelang konkurrence om at bygge den bedste ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) for erhvervsskoleelever på deres grundforløb 1 med et på forhånd udviklet kit. Desuden skal elever, som er længere i deres erhvervsuddannelse udvikle dele til kittet på talentforløb. 

Projektet ledes af KEA i tæt partnerskab med TEC og NEXT samt Danske Maritime og forløber over to år frem til udgangen af 2018, hvor kits, dele og konkurrencer i projektets forløb forfines og udvikles. Projektet starter med en lille konkurrence i foråret 2017 og ender med en national konkurrence i efteråret 2018.

Projektet engagerer unge erhvervsskoleelever i praksisnært innovationsarbejde rettet mod Det Blå Danmark i starten af deres erhvervsuddannelsesforløb. På den måde kan projektet præge deres valg af uddannelse til én rettet mod det maritime.    

Det er tanken at ROV Maker Competition efter projektperioden skal fortsætte, og at projektet tester denne form for tværinstitutionelle samarbejde, som kan blive en model for fremtidige samarbejder og projekter.