11 lærere og virksomhedskonsulenter var på besøg hos ABB Marine for at få faglig opdatering og inspiration til maritime undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne

 11 lærere og virksomhedskonsulenter var på besøg hos ABB Marine for at få faglig opdatering og inspiration til maritime undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne

Besøget handlede om digitale og automationssystemer på skibe.  Formålet var give lærere og konsulenter baggrundsviden og inspiration til maritime toninger af undervisningsforløb, samt netværke med virksomheden og de andre lærere. For ABB var besøget en god mulighed for at for give input til uddannelsernes indhold og vise skolerne hvilke produkter og services de leverer til den maritime branche.

Eleverne så tørskoede til mens dronerne dystede under vand

Eleverne så tørskoede til mens dronerne dystede under vand

Onsdag den 10. maj 2017 dystede fem hold med i alt 21 næsten nystartede erhvervsskoleelever fra København med deres selvbyggede undervandsdroner i Søværnets seks meter dybe dykkerskolebassin med glasvægge på Holmen. Undervandsdroner, de såkaldte ROV’er (Remotely Operated underwater Vehicle), er en forholdsvis ny teknologi, der har et stort globalt udviklings- og forretningspotentiale i de kommende år.

Maritim dag i Svendborg

Maritim dag i Svendborg

SIMAC inviterede den 18. maj 2017 erhvervsskoleelever fra TEC og NEXT til en maritim dag i Svendborg. En dag med et spændende program, som med succes introducerede erhvervsskoleeleverne for nogle af de ting som man beskæftiger sig med i det maritime. Samtidig fik de et indblik i hvad det vil sige at læse til maskinmester eller skibsfører, og en bedre forståelse for hvad det vil sige at arbejde til søs.

ROV dyst på Holmen

ROV dyst på Holmen

Det første ROV Maker Competition forløb nærmer sig og der arbejdes på højtryk for at få ROV kits klar til eleverne i næste uge. I uge 19 vil de første erhvervselever fra skolerne TEC og NEXT nemlig dyste imod hinanden, de 5 - 6 hold af elever skal først samle deres ROV for til sidst at dyste i mod hinanden på 3. dagen.
 

FOKUS PÅ MARITIME ERHVERVSUDDANNELSER I TV2

FOKUS PÅ MARITIME ERHVERVSUDDANNELSER I TV2

I forbindelse med DM i Skills i Aalborg i januar, slog TV2 Nord vejen forbi 'World Carreer's' stand, hvor FMH stod klar til at introducere interesserede unge til hverdagen som maritim håndvæker gennem Virtual Reality. I filmen der blev vist, følger man en automatikteknikers arbejdsdag ved Weibel, og de unge havde mulighed for, at stå på første række når man i 360 grader står i værkstedet.

Nye grundforløb skal tage udgangspunkt i ombygning af HH-Ferries færger

Nye grundforløb skal tage udgangspunkt i ombygning af HH-Ferries færger

forbindelse med at HH-Ferries Group er ved at ombygge 2 af deres færger (Tycho Brahe og Aurora) på overfarten Helsingør – Helsingborg til at sejle på ren strøm, og dermed vil blive verdens største skibe der alene fremdrives ved strøm, har MDC skabt netværk i regi af projekt FMH mellem HH-Ferries Group og erhvervsskolerne TEC og NEXT Uddannelse København. De to parter skal samarbejde ved at skabe maritime forløb for blandt andet EUX elever med udgangspunkt i HH-Ferries ombygning af deres færger.

Vi sigter mod endnu en vellykket Innovations Camp i 2017!

Vi sigter mod endnu en vellykket Innovations Camp i 2017!

Projekt FMH er i gang med de indledende forberedelser til Innovations camp 2017. I december og januar måned mødtes de fire uddannelsesinstitutioner, som er involveret, TEC, NEXT, SOPU og Mercantec, samt MDC, for at brainstorme og konkretisere den Brændende platform som de deltagende elever skal udfordres med til dette års Innovations Camp under Folkemødet på Bornholm.

'ROV Maker Competition' projektet sat i gang!

'ROV Maker Competition' projektet sat i gang!

Den Danske Maritime Fond har valgt at støtte ROV Maker Competition projektet, som skal skabe opmærksomhed og motivation til maritimt rettede erhvervsuddannelsesforløb og karrierer, ved at udvikle en tilbagevendende ugelang konkurrence om at bygge den bedste ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) for erhvervsskoleelever på deres grundforløb 1 med et på forhånd udviklet kit. Desuden skal elever, som er længere i deres erhvervsuddannelse udvikle dele til kittet på talentforløb. 

Brobygningsforløb, med HH FERRIES GROUP besøg, for NEXT elever var en succes!

26 elever fra NEXTs egen 10 klasse i Kastrup, deltog i uge 49 i et brobygningsforløb af en uges varighed på Tuborgvej. Forløbet havde en maritim toning gennem hele ugen, hvor eleverne om mandagen prøvede kræfter med en drejebænk, hvor de fremstillede en lille mast til et skib. Tirsdag gik turen til HH FERRIES GROUP i Helsingør, hvor de var ombord på færgen Tycho Brahe som sejler mellem Helsingør og Helsingborg.