Eleverne så tørskoede til mens dronerne dystede under vand

Eleverne så tørskoede til mens dronerne dystede under vand

Onsdag den 10. maj 2017 dystede fem hold med i alt 21 næsten nystartede erhvervsskoleelever fra København med deres selvbyggede undervandsdroner i Søværnets seks meter dybe dykkerskolebassin med glasvægge på Holmen. Undervandsdroner, de såkaldte ROV’er (Remotely Operated underwater Vehicle), er en forholdsvis ny teknologi, der har et stort globalt udviklings- og forretningspotentiale i de kommende år.

Maritim dag i Svendborg

Maritim dag i Svendborg

SIMAC inviterede den 18. maj 2017 erhvervsskoleelever fra TEC og NEXT til en maritim dag i Svendborg. En dag med et spændende program, som med succes introducerede erhvervsskoleeleverne for nogle af de ting som man beskæftiger sig med i det maritime. Samtidig fik de et indblik i hvad det vil sige at læse til maskinmester eller skibsfører, og en bedre forståelse for hvad det vil sige at arbejde til søs.

ROV dyst på Holmen

ROV dyst på Holmen

Det første ROV Maker Competition forløb nærmer sig og der arbejdes på højtryk for at få ROV kits klar til eleverne i næste uge. I uge 19 vil de første erhvervselever fra skolerne TEC og NEXT nemlig dyste imod hinanden, de 5 - 6 hold af elever skal først samle deres ROV for til sidst at dyste i mod hinanden på 3. dagen.
 

FOKUS PÅ MARITIME ERHVERVSUDDANNELSER I TV2

FOKUS PÅ MARITIME ERHVERVSUDDANNELSER I TV2

I forbindelse med DM i Skills i Aalborg i januar, slog TV2 Nord vejen forbi 'World Carreer's' stand, hvor FMH stod klar til at introducere interesserede unge til hverdagen som maritim håndvæker gennem Virtual Reality. I filmen der blev vist, følger man en automatikteknikers arbejdsdag ved Weibel, og de unge havde mulighed for, at stå på første række når man i 360 grader står i værkstedet.

Nye grundforløb skal tage udgangspunkt i ombygning af HH-Ferries færger

Nye grundforløb skal tage udgangspunkt i ombygning af HH-Ferries færger

forbindelse med at HH-Ferries Group er ved at ombygge 2 af deres færger (Tycho Brahe og Aurora) på overfarten Helsingør – Helsingborg til at sejle på ren strøm, og dermed vil blive verdens største skibe der alene fremdrives ved strøm, har MDC skabt netværk i regi af projekt FMH mellem HH-Ferries Group og erhvervsskolerne TEC og NEXT Uddannelse København. De to parter skal samarbejde ved at skabe maritime forløb for blandt andet EUX elever med udgangspunkt i HH-Ferries ombygning af deres færger.

Vi sigter mod endnu en vellykket Innovations Camp i 2017!

Vi sigter mod endnu en vellykket Innovations Camp i 2017!

Projekt FMH er i gang med de indledende forberedelser til Innovations camp 2017. I december og januar måned mødtes de fire uddannelsesinstitutioner, som er involveret, TEC, NEXT, SOPU og Mercantec, samt MDC, for at brainstorme og konkretisere den Brændende platform som de deltagende elever skal udfordres med til dette års Innovations Camp under Folkemødet på Bornholm.

'ROV Maker Competition' projektet sat i gang!

Den Danske Maritime Fond har valgt at støtte ROV Maker Competition projektet, som skal skabe opmærksomhed og motivation til maritimt rettede erhvervsuddannelsesforløb og karrierer, ved at udvikle en tilbagevendende ugelang konkurrence om at bygge den bedste ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) for erhvervsskoleelever på deres grundforløb 1 med et på forhånd udviklet kit. Desuden skal elever, som er længere i deres erhvervsuddannelse udvikle dele til kittet på talentforløb. 

Brobygningsforløb, med HH FERRIES GROUP besøg, for NEXT elever var en succes!

26 elever fra NEXTs egen 10 klasse i Kastrup, deltog i uge 49 i et brobygningsforløb af en uges varighed på Tuborgvej. Forløbet havde en maritim toning gennem hele ugen, hvor eleverne om mandagen prøvede kræfter med en drejebænk, hvor de fremstillede en lille mast til et skib. Tirsdag gik turen til HH FERRIES GROUP i Helsingør, hvor de var ombord på færgen Tycho Brahe som sejler mellem Helsingør og Helsingborg.

Virksomheder giver hinanden håndslag på dele-lærlinge

Tre virksomheder går sammen i pilotforsøg om at dele elektrikerlærlinge. Dermed rykker en formaliseret deleordning nærmere

Grundstenen til helt nye praktikforløb, hvor industrivirksomheder går sammen om at dele lærlinge, er netop lagt.

Tre store danske arbejdspladser har givet hinanden håndslag på at etablere et pilotforsøg, der skal skabe en formaliseret deleordning for lærlinge. De tre virksomheder er MAN Diesel & Turbo, DISA Industries A/S og DI-Teknik A/S.

- Vi har både et stort behov for flere og dygtigere lærlinge samt et løbende behov for praktikpladser. Virksomheder kan i dag dele lærlinge, men vi har savnet et formaliseret forløb, hvor det ikke blot handler om at dele lærlingens tid, men mere handler om at udvikle lærlingens færdigheder betydeligt ved at få erfaringer fra flere virksomheder, der naturligt passer ind i og styrker praktikforløbet, siger direktør Lars Peter Olsen, MAN Diesel & Turbo.

Fremtidens Maritime Håndværker

Pilotforsøget er kommet i stand i regi af projektet ’Fremtidens Maritime Håndværker’, hvor en ny maritim lærlingekoordinator hos Danske Maritime, den maritime industris brancheforening, tilbyder at facilitere og drive en deleordning

- Man kan se ordningen som industriens svar på, hvordan man kan løse problemet med manglende praktikpladser og elever, som blev drøftet i forbindelse med trepartsaftalen fra i sommer. Når vi i den maritime industri selv tager initiativet til en ny, formaliseret deleordning, er det både for at gøre det enklere for mindre virksomheder at tage lærlinge ind samt at gøre det muligt at etablere attraktive forløb, der også gerne skulle motivere eksempelvis dygtige elektrikerelever til at vælge den maritime industri, siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Partnerne i projektet ’Fremtidens Maritime Håndværker’ er – foruden Danske Maritime – Europas Maritime Udviklingscenter og en række erhvervsskoler, erhvervsakademier, maskinmesterskoler samt Den Regionale Praktikpladsenhed. ’Fremtidens Maritime Håndværker’ er finansieret af EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

Kilde: Danske Maritime i Søfart 11. november 2016

El-installatører fik blik for det maritime

Også næste år får 2. års studerende hos KEA en maritim ugeopgave fra Alfa Laval. Det stod klart efter dette års opgave, som Danske Maritime havde sat i værk i projektet Fremtidens Maritime Håndværker, og som gav flere studerende smag for en fremtid i den maritime industri.

”Jeg har tænkt mig at søge praktik hos Alfa Laval i Aalborg. Det har været vildt spændende at arbejde med det maritime, man kan mærke stoltheden i det med Danmark som stærk søfartsnation. Der lader til at være masser af muligheder for at optimere på skibe, så det vil jeg gerne beskæftige mig mere med fremover”, sagde Christoffer Hedebye, der læser til el-installatør på KEA med en baggrund som ”almindelig” huselektriker. 

Der var flere af de studerende, der ligesom Christoffer Hedebye fik øjnene op for en karriere i maritim retning efter, at de i fredags havde løst en ugeopgave stillet af Alfa Laval som et nyt led på 2. året i deres uddannelse til automationsteknolog eller el-installatør. 

Hos Alfa Laval, der var inviteret af Danske Maritime til at stille ugeopgaven, lød der også tilfredshed med forløbet og et ønske om at gentage det næste år. 

”Det er helt sikkert noget, vi gerne giver os i kast med igen. Vi har set gode løsningsforslag og fremlæggelser til de stillede cases fra de studerende, og samarbejdet er noget, vi ser gode muligheder i. Det er en win-win for alle parter”, sagde Jakob Knudsen, Electrical Design and Configuration Engineer hos Alfa Laval Aalborg. 

Han bliver bakket op af sin kollega.

”Vi har et stærkt og stigende behov for flere dygtige faglærte, som er parate til at rejse rundt i verden og servicere vores produkter ude på skibene, så hvis dette kan være med til at bane vejen for, at flere ser i den maritime retning, så er vi med på at udvikle det”, sagde Bo Thiel Schmidt, HR Business Partner hos Alfa Laval. 

Kilde: Danske Maritime 24. november 2016

Studerende prøver kræfter med maritim innovation

Under Global Entrepreneurship Week løser en håndfuld studerende en ugeopgave om maritim innovation stillet af Alfa Lavals marinedivision. Det er et led i projektet Fremtidens Maritime Håndværker.

Projektet Fremtidens Maritime Håndværker har i denne uge sat en håndfuld studerende med baggrund som blandt andet elektriker i sving med at løse en innovationsopgave fra virkelighedens maritime verden.

Det er 2. års studerende, som er i gang med en mellemlang uddannelse til automationsteknolog eller el-installatør. I projektet Fremtidens Maritime Håndværker arbejder Danske Maritime, København Erhvervsakademi (KEA) samt en række andre partnere på at motivere de studerende til at forfølge en fremtid inden for den maritime industri. Det sker i erkendelse af, at virksomhederne mangler dygtige medarbejdere med tekniske kompetencer. Det er særligt faglærte, som har bygget oven på med en mellemlang videregående uddannelse, og som vil have en karriere inden for store skibe og maritimt udstyr.

Alfa Laval er opgavestiller

Alfa Laval er en af de maritime virksomheder, der både nu og fremover har et voldsomt behov for dygtige medarbejdere med en håndværksmæssig uddannelse, som de har suppleret med en mellemlang erhvervsrettet videregående uddannelse. Derfor var virksomheden inviteret til at være opgavestiller i uge 46. Det er den internationale Global Entrepreneruship Week, som i Danmark byder på mere end 200 arrangementer. For uddannelsesinstitutioner handler ugen om innovation.

Klasseselskaber og dimensionering

Temaet i de opgaver, som Alfa Laval stillede mandag, er klassifikationsselskaber og hvordan man dimensionerer og overholder krav til maritime anlæg. Det er klasseselskaber, som godkender nye produkter og derfor er afgørende for, hvilke ideer og nyskabelser, der slipper igennem regelsættenes nåleøjer. I opgaven skal de studerende vælge blandt otte stillede cases. Det vil blandt andet blive afdækket, hvordan Lloyds Register og DNV-GL er forskellige, og hvilke udfordringer, det giver virksomheder, der kommer med innovationer, som skal kunne godkendes i mange lande.

Hele ugen vil de studerende arbejde med opgaverne, og på fredag vil de præsentere deres løsning over for opgavestillerne fra Alfa Laval.

NEXT afholdte maritimt forløb med tema "motoren" i uge 46

NEXT Uddannelser København afholdt i uge 46 et forløb for GF1 elever på Tuborgvej med Maritimt indhold. 11 GF1 elever deltog i forløbet som havde temaet ”Motoren”.

Eleverne startede ugen med en intro til det Maritime Danmark og information om hvordan motoren virker, og at det er en sådan de skal fremstille i slutningen af deres hovedforløb hvis de vælger uddannelsen Industritekniker. Eleverne blev undervist i tegneprogrammet Solid Works, som de herefter arbejdede med og lavede forskellige opgaver.

De efterfølgende dage arbejdede de på Drejebænk og Fræser med forskellige simplificerede emner til motoren. Torsdagen var udflugtsdag hvor de besøgte MAN Diesel og turbo hvorefter turen gik til Diesel Hous hvor de oplevede den store dieselmotor blive startet. Den sidste dag blev brugt til evaluering samt yderligere information om projektet Fremtidens Maritime Håndværker.