NEXT afholdte informationsaftener for elever og deres forældre

NEXT afholdte informationsaftener for elever og deres forældre

NEXT Uddannelse København har afholdt tre informationsarrangementer for 9. og 10. klasses elever og deres forældre. Godt og vel 1300 forældre og elever deltog og fik blandt andet viden omkring projekt Fremtidens Maritime Håndværker og de uddannelser som den maritime industri gør brug af. Blandt andet havde deltagerne mulighed for at snakke med NEXT Uddannelse Københavns vejledere og faglærer og prøve kræfter med de VR film som der er udarbejdet i projekt Fremtidens Maritime Håndværker.

Endnu engang konkurrerede erhvervsskoleelever om at samle og dyste med undervandsdroner

Endnu engang konkurrerede erhvervsskoleelever om at samle og dyste med undervandsdroner

ROV Maker Competition er et forløb udarbejdet af Københavns Erhvervsakademi i tæt samarbejde med erhvervsskolerne TEC og NEXT. Selve konkurrencen går ud på, at grundforløbselever skal dyste i mod hinanden ved at samle en undervandsdrone af et udleveret samle kit som er produceret til formålet af KEA, TEC og NEXT. Derefter skal eleverne dyste i mod hinanden om hvem der klare en undervandsforhindringsbane bedst på den tid der er til rådighed.

11 lærere og virksomhedskonsulenter var på besøg hos ABB Marine for at få faglig opdatering og inspiration til maritime undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne

 11 lærere og virksomhedskonsulenter var på besøg hos ABB Marine for at få faglig opdatering og inspiration til maritime undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne

Besøget handlede om digitale og automationssystemer på skibe.  Formålet var give lærere og konsulenter baggrundsviden og inspiration til maritime toninger af undervisningsforløb, samt netværke med virksomheden og de andre lærere. For ABB var besøget en god mulighed for at for give input til uddannelsernes indhold og vise skolerne hvilke produkter og services de leverer til den maritime branche.

Eleverne så tørskoede til mens dronerne dystede under vand

Eleverne så tørskoede til mens dronerne dystede under vand

Onsdag den 10. maj 2017 dystede fem hold med i alt 21 næsten nystartede erhvervsskoleelever fra København med deres selvbyggede undervandsdroner i Søværnets seks meter dybe dykkerskolebassin med glasvægge på Holmen. Undervandsdroner, de såkaldte ROV’er (Remotely Operated underwater Vehicle), er en forholdsvis ny teknologi, der har et stort globalt udviklings- og forretningspotentiale i de kommende år.

Maritim dag i Svendborg

Maritim dag i Svendborg

SIMAC inviterede den 18. maj 2017 erhvervsskoleelever fra TEC og NEXT til en maritim dag i Svendborg. En dag med et spændende program, som med succes introducerede erhvervsskoleeleverne for nogle af de ting som man beskæftiger sig med i det maritime. Samtidig fik de et indblik i hvad det vil sige at læse til maskinmester eller skibsfører, og en bedre forståelse for hvad det vil sige at arbejde til søs.