Fremtidens faglærte til den maritime industri

Projekt Fremtidens Maritime Håndværker har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet en analyse af den maritime industri. 

Analysens formål er:

  1. At give indblik i, hvem de maritime virksomheder er, hvilke typer af faglærte virksomhederne bruger, samt hvorvidt virksomhederne oplever, at disse medarbejdere er svære at rekruttere
  2. At belyse, hvorvidt der i dag er specielle behov for kompetencer hos de faglærte, der ikke bliver undervist i
  3. At afdække praktikpladssituationen hos de maritime virksomheder 

Analysen skal betragtes som en form for baselinemåling for projektet, der beskriver den aktuelle situation i den maritime industri og giver nogle pejlinger på aktuelle trends og udviklingstendenser, som kan bruges i projektet fremadrettet.