Advisory Board

Som vejledende organ til Fremtidens Maritime Håndværker er projektets Advisory Board. Det består af repræsentanter fra virksomheder, myndigheder, erhvervsskoler samt maritime organisationer, der alle har en legitim interesse i at skabe bedre erhvervsuddannelser målrettet den maritime sektor.

Advisory Boardet giver input til afviklingen af projektets aktiviteter, men er samtidigt en væsentlig målgruppe når det gælder om at forbedre antallet af og kompetenceniveauet hos håndværkerne i den maritime sektor.